Služba MS Stream (classic) ukončena, data převedena

Pokud jste použili dřívější službu MS Stream (nahrávky videí), tak služba byla ukončena k 15.4.2024.

Nově MS Stream najdete na Sharepointu, více je možné nastudovat na této stránce.

Data uživatelů z MS Stream (classic) byla převedena do OneDrive každého uživatele, některá do Teamsových skupin.

Pokud byl na nějakém webu odkaz na Vaše video, tak se měl vytvořit prolink, který mapuje staré uložení z MS Streamu na nově uložený soubor a dané video by mělo být stále dostupné na starém linku. Funkčnost linku je zajištěna do 15.2 2025.

Svá videa z MS Stream najdete ve OneDrive ve složce Moje souboryStream Migrated Videos. Pokud již videa pozbyla funkčnosti, zvažte, prosím, promazaní této složky s ohledem na omezenou kapacitu diskového prostoru určeného pro VŠE.

Pokud OneDrive nepoužíváte, pak postup k vymazání videa najdete zde.