Planner (Plánovač)

Úkoly v Office 365

V Office 365 jsou nyní čtyři možnosti přidělování (plánování) úkolů:

Název Popis Poznámka
  Úkoly Osobní úkoly, obvykle si každý eviduje sám. Úkol lze přiřadit i jiným osobám. Provázáno s osobním kalendářem. Lze spravovat přes Outlook či přes webové rozhraní Office 365. Podpora i v některých klientech pro mobily.
o365_planner Planner (Plánováč) Úkoly pro členy skupiny. Nejdříve musí být vytvořena skupina, teprve poté lze členům skupiny přiřadit úkoly. Novinka roku 2016, do poloviny 2016 je to preview – může docházet k větším změnám. Přístupné pouze přes webové rozhraní.

Nutno zakoupit licence.

o365_project Project Online Komplexní řešení pro úkoly, harmonogramy včetně různých vazeb. Správce musí předem připravit databáze. Před používáním je vhodné absolvovat školení. Lze přistupovat přes webové rozhraní a pravděpodobně i přes aplikaci MS Project.
o365_weby Aplikace na webu V sharepointu (weby) lze připravit aplikace pro správu úkolů s úpravami pro procesy na konkrétním pracovišti. Úkoly mohou být provázány i s dalšími aplikacemi (osobní úkoly, zápisy, …). Dostupné přes webové rozhraní.

Skupiny (Groups)

Plánovač je závislý na skupinách (Groups) – pokud nejste členy žádné skupiny, tak nemůžete členům skupiny přiřazovat úkoly a ani úkoly tímto způsobem dostávat.

Skupiny nejsou zatím na webu popsány – čekám na dohodnutí pravidel pro jejich používání. Skupiny jsou Office 365 od podzimu 2014. Nejdříve byly dostupné pouze přes webové rozhraní, nyní k nim lze přistupovat i z Outlooku 2016 či přes mobilní aplikace. Skupiny obsahují následující funkce:

 • posílat zprávy všem členům skupiny (používá se pojem Konverzace),
 • společný kalendář,
 • společný diskový prostor pro ukládání souborů (nelze synchronizovat přes OneDrive),
 • společný poznámkový blok (OneNote), lze synchronizovat na počítač či na mobily,
 • společný projekt v Power-BI,
 • nově vzájemné zadávání úkolů, tj. Plánovač,

Skupiny mohou ve školní instanci Office 365 vytvářet zaměstnanci, členy mohou být i studenti. Pokud má skupina i po měsíci od založení pouze jednoho člena, tak skupinu mažeme.

Popisy skupin:

Planner (Plánovač)

V české verzi je někde použit pojem Plánovač a někde Planner. V anglické verzi se používá pojem Planner či Tasks.

30. září 2016 skončilo zkušební období, od 1. října 2016 je pro použití Plánovače nutné zakoupit licence.

Plánovač je dostupný přes ikonu v nabídce aplikací či přes odkaz https://tasks.office.com.

Vlastnosti plánovače:

 • Úkoly může vytvářet kdokoliv ve skupině, kdokoliv ve skupině může měnit vlastnosti úkolu – toto vychází z filozofie skupin, kde je vše sdílené a nevytváří se hierarchie členů skupiny.
 • Při vytvoření úkolu a u většiny změn úkolu se všem členům skupiny pošle mail. Tyto zprávy jsou uloženy u skupiny v konverzacích (tj. lze dohledat, co kdy kdo upravoval).
 • Úkoly lze rozmístit do kategorií, úkol může mít přiřazeny barevné štítky.
 • Úkol může být přiřazen pouze jednomu člověku.
 • Úkol má čas vytvoření a termín splnění, tyto termíny se nepíší do společného kalendáře.
 • Úkol může mít kontrolní seznam – položky, které je potřeba splnit. U každé položky lze vyjádřit splnění.
 • Úkol může mít přílohy, může to být i poznámkový blok (OneNote), kam lze ukládat průběžně komentáře, obrázky, atd.
 • K úkolu mohou psát členové skupiny komentáře (zapisují se i do konverzací ve skupině).
 • Pokud si otevřete skupinu, tak se nezobrazuje odkaz na plánovač. Je potřeba jít přes aplikace či přes odkazy v komentářích k úkolu z konverzací.
 • V březnu 2016 není podpora plánovače v Outlook 2016 či v mobilních aplikacích pro skupiny.

Přes volbu Nový plán se vytvoří nová skupina – nedoporučuji, nepřiřadíte skupině mnohé vlastnosti. Nejdříve vytvořte skupinu např. u pošty, přiřaďte členy a až poté vytvářejte úkoly.

Obrazovky

Následuje obrazovka s panelem (přehledem) úkolů pro konkrétní skupinu:

planner_prehled


 

Další snímek ukazuje jeden úkol:

planner_ukol


Lze si též zobrazit přehled ve formě grafů:

planner_grafy

Odkazy