Sledování novinek v knihovnách a seznamech

Ke sdílení a sledování novinek slouží tři nástroje. Jsou dostupné ze zobrazení knihovny či seznamuv kartě Knihovna/Seznam ve skupině Sdílelet a sledovat.

Upozornit

Po kliknutí do tlačítka Upozornit vybereme volbu Nastavit upozornění u tohoto seznamu.

Upozornění nám budou chodit elektronickou poštou. Můžeme nastavit:

  • Název upozornění: název e-mailové zprávy.
  • Odeslat upozornění na adresu: Kromě sebe můžeme nastavit upozornění dalším uživatelům.
  • Typ změn: Můžeme nechat odesílání upozornění při nových položkách, jejich změnách, odstranění či všechny změny.
  • Odeslat upozornění pro tyto změny: Doporučena hodnota Jiný uživatel změní následující objekt: položka, aby nám nechodila upozornění na naše vlastní změny.
  • Kdy odesílat upozornění: Periodicita upozornění (okamžitě, denně ve zvolenou hodinu, týdně ve zvolený den a zvolenou hodinu).

Informační kanál RSS

Zobrazí informační kanál, který obsahuje novinky. Můžeme se přihlásit k odběru kanálu do Outlooku či na mobilním zařízení.

Odeslat odkaz e-mailem

Otevře novou e-mailovou zprávu, do níž umístí odkaz na knihovnu či seznam. Můžeme tak upozornit na knihovnu či seznam jiného uživatele.