Projekty na rozvoj InSIS

V rámci vyhlášených projektů se Centrum informatiky za VŠE zapojilo, a v současné době se podílí na několika projektech včetně grantů a výzev. Účast na těchto projektech nám umožňuje podporovat a dále rozšiřovat funkcionalitu a služby zajišťované prostřednictvím InSIS, které v konečném důsledku vedou ke zkvalitňování studijního systému. Ke zveřejňování seznamu vybraných projektů jsme přistoupili v roce 2020.