Rok 2021

Centralizované rozvojové programy (CRP):

 • Technický rozvoj správních agend a využití jejich nezastupitelné role pro elektronizaci VŠ
  Tematické zaměření: Elektronizace správní agendy vysoké školy
  Garant projektu: Ing. Milan Nidl, MBA
  Období řešení projektu: 1. 1. – 31. 12. 2021

 

 • Implementace iniciativy Evropské komise Erasmus Without Paper na VVŠ a sdílení zkušeností z praxe
  Tematické zaměření: Rozvoj internacionalizace vysokých škol
  Garant projektu: Ing. Milan Nidl, MBA
  Období řešení projektu: 1. 1. – 31. 12. 2021