Rok 2023

 • Název projektu: Modernizace a digitalizace VŠE v Praze
  Specifický cíl: A1
  Číslo projektu: NPO_VŠE_MSMT-16603/2022
  Období řešení projektu: 1. 7. 2022 – 30. 6. 2024
  Garant specifického cíle A1: Ing. Milan Nidl, MBA 

  Tématické zaměření pro oblast InSIS v rámci specifického cíle A1:
  Implementování modulu v integrovaném studijním informačním systému (InSIS) k pokročilé evidenci kurzů včetně analýzy a návodu.
  Realizované činnosti v roce 2023:
  Nákup a úprava modulu v integrovaném studijním informačním systému (InSIS) k pokročilé evidenci kurzů. 

 

 • Název projektu: Digitalizace činností přímo souvisejících se zajištěním vzdělávací 
  činnosti a administrativních úkonů spojených se studijní agendou
  Specifický cíl: C3
  Číslo projektu: NPO_VŠE_MSMT-16603/2022
  Období řešení projektu: 1. 7. 2022 – 30. 6. 2024
  Garant specifického cíle C3: Ing. Milan Nidl, MBA

  Realizované činnosti v roce 2023:
  Nákup a nasazení modulu na validaci digitálních podpisů ve studijním systému.
  Analýza napojení na základní registry a využívání informací z nich získaných ve studijním systému
  Analýza vydávání e-diplomů a duplikátů diplomů
  Nákup a nasazení modulu pro digitální podepisování a pečetění dokumentů ve studijním systému